Giới thiệu về các Vị Hành Khiển, Hành Binh và Phán quan

     

     Trong các bài văn cúng tế năm mới hàng năm, có một điểm thay đổi là tên Quan đương niên Hành khiển, Hành Binh và Phán Quan. Có 12 vị Hành Khiển (Quan văn), 12 vị Hành Binh (Quan võ) và tương ứng là 12 Phán Quan (Vị thần giúp việc cho các vị Hành Khiển). Mỗi năm tương ứng với 1 Vị Quan Hành Khiển, 1 Vị Quan Hành Binh và 1 vị Phán Quan. Cụ thể như sau:

     - Năm Tý: Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.

     - Năm Sửu: Triệu vương hành khiển, Tam thập lục thương hành binh chi thần, Khúc tào phán quan.

     - Năm Dần: Ngụy Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan.

     - Năm Mão: TrịnhVương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.

     - Năm Thìn: Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan.

     - Năm Tị: Ngô Vương Hành khiển, Thiên Hao hành binh chi thần, Hứa Tào phán quan.

     - Năm Ngọ: Tần Vương Hành khiển, Thiên Mao hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan.

     - Năm Mùi: Tống Vương Hành khiển, Ngũ Đạo hành binh chi thần, Lâm Tào phán quan.

     - Năm Thân: Tề Vương Hành khiển, Ngũ Miếu hành binh chi thần, Tống Tào phán quan.

     - Năm Dậu: Lỗ Vương Hành khiển, Ngũ Nhạc hành binh chi thần, Cự Tào phán quan.

     - Năm Tuất: Việt Vương Hành khiển, Thiên Bá hành binh chi thần, Thành Tào phán quan.

     - Năm Hợi: Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Bình luận

 • avatar

  MellWaini
  .
  Propecia Experiences stromectol no prescription
 • avatar

  affogue
  .
  Buy Seroquel No Script Otlxhx https://oscialipop.com - purchasing cialis online Cialis Cialis Thru Canadian Supplier https://oscialipop.com - Cialis Prevacid Solutab Discount Nktezf
 • avatar

  affogue
  .
  Thyroxin Without Prescription https://oscialipop.com - Cialis Order Synthroid 125 Mcg Online Generic buy generic cialis achat cialis generique belgique Njrwsw https://oscialipop.com - Cialis Diagnostic tests include culture enzyme immunoassay and molecular tests such as PCR.

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!