Gà thịt số 1

Còn hàng

Giá 400.000₫

TL: 2.2 kg - 2.5 kg

 TL: 2.2 kg - 2.5 kg

Sản phẩm mới nhất