1. Gà thượng hạng 2,5- 2,6kg

  460.000₫

  Trọng lượng: 2,5- 2,6kg. được chọn từ giống gà ta khỏe mạnh, mào đẹp, thịt...Xem thêm

 2. Gà số 05

  260.000₫

  Trọng lượng gà thành phẩm: 1,5- 1,6kg. Theo truyền thống và ...Xem thêm

 3. Gà số 04

  300.000₫

  Trọng lượng gà thành phẩm: 1,6- 1,8kg. Theo truyền thống và ...Xem thêm

 4. Gà số 03

  325.000₫

  Trọng lượng gà thành phẩm: 1,8- 2,0kg. Theo truyền thống và ...Xem thêm

 5. Gà số 02

  360.000₫

  TL: 2.0 kg- 2.2 kg Xem thêm

 6. Gà số 01

  485.000₫

  Trọng lượng gà thành phẩm: 2,2- 2,4kg. Xôi gấc (hoặc thay thế bằng xôi trắng, xôi đỗ theo yêu cầu): 1kg....Xem thêm

 7. Gà thượng hạng +xôi

  516.000₫

  Trọng lượng gà: 2,5- 2,6kg. ...Xem thêm